SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BITTIDELIG, adv. o. adj., l. BITTIDELIGA, adv., l. BITTIDELIGAN, BITTIDELIGEN, adv.
Ordformer
(bittidelig(h) (adv.) Sv. folkv. 1: 123, B. Olavi 42 a (1578), Ps. 1695, 147: 8. bittijdelige (adj. best.) Brask Pufendorf Inl. t. hist. 11 (1680). bittideliga (-e) (adv.) Hist. handl. XIII. 1: 213 (1565), Swedberg Ungd. 221 (1709), bettidelige Hist. handl. XIII. 1: 223 (1566). bittideligan Prytz Likpr. ö. Marg. Jonsd:r D 1 b (1652). bittidelig(h)en Hist. handl. XIII. 1: 314 (1567), Schroderus Liv. 37 (1626), C. Gyldenhielm (c. 1640) i Hist. handl. 20: 374, m. fl. bittijdeligen Tegel G. I 1: 278 (1622). bitteligen Tegel G. I 2: 158 (1622))
Etymologi
[jfr ä. d. betid(e)lige(n), betilige, adv.; ombildningar af BITTIDA efter adj. o. adv. på -lig(-), väl närmast efter TIDELIG, TIDELIGA, TIDELIGEN]
(†)
I. adv. = BITTIDA I 2. Han hadhe låtedtt ille och bannedz att the hadhe skuttedtt för bittidelige. Hist. handl. XIII. 1: 213 (1565). — särsk. = BITTIDA I 2 a. Claess Hoffslager wettnede att han hadhe seedtt them (dvs. de anklagade) tijdtt och offte både bettidelige och seenndtt fölies åtth in i Hans Gulsmedhz stalgårdh vpå Norre Malm. Hist. handl. XIII. 1: 223 (1566); jfr BITTIDA I 2 a γ. Drick thet (dvs. det i vatten upplösta pulvret) .. alle daghar om morghonen bittideligh. B. Olavi 42 a (1578). (Jag) vill .. begiffva mig i mårgon bittideligen medh Rutgersio till Hagen. Oxenst. brefv. 10: 202 (1617); jfr BITTIDA I 2 a α. Om en Morgon bittijdeligen. Tegel G. I 1: 278 (1622). I dagh bittidelighen kom .. Romulus .. nedh aff Himmelen och mötte migh. Schroderus Liv. 15 (1626). Såsom then åldrige hafwer ingen rett och rolig sömn; så waknar han bittideliga. Swedberg Ungd. 221 (1709).
II. adj. = BITTIDA II. Alexandri bittijdelige dödzfall. Brask Pufendorf Inl. t. hist. 11 (1680).
Spoiler title
Spoiler content