SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1912  
BLACKBAND blak3~ban2d, äfv. 4~1, n.; best. -et.
Etymologi
[liksom t. o. fr. blackband af eng. black-band, af black, svart, feng. blæc, svart, bläck (se d. o.), o. band (se BAND, sbst.1)]
miner. med kolsubstans blandad järnspat. Hufvudslag af jernmalmer (äro bl. a.) .. Blackband. Torrsten. Blandsten. Qvicksten. R. Åkerman i Jernk. ann. 1871, s. 14. Hj. Sjögren i Geol. fören. förh. 15: 477 (1893). Blackband eller kolhaltiga spater. 2 Uppf. b. 5: 320 (1902).
Spoiler title
Spoiler content