SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1912  
BLACKA blak3a2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. blakka, stort (ört)blad, stort papper, tidningsblad; afl. till BLAD; jfr isl. blaðka]
1) benämning på (exemplar af) de större arterna af algsläktet Ulva Lin. Fries Ordb. 10 (c. 1870; anfördt från Bohuslän). — jfr GRO-, LÄKE-BLACKA.
2) (starkt hvard., mindre br.) föraktlig l. skämtsam benämning på tidning. Prenumerationsafgiften för den .. s. k. ”blackan”. Lithogr. alleh. 4: 84 (1864). Blacka liten usel tidning. Tamm Avledn.-änd. hos sbst. 65 (1897). Jag köpte mig (af den mexikanske tidningspojken) en liten blacka, El Pueblo. Edgren Montez. 169 (1898). jfr: Jag är förtviflad, at du anser mig för Auctor til de usla Reflexionerne i Stads-Blackan. Elof Tegnér Bref t. Es. Tegnér 6 jan. 1802 i Lunds univ.-bibl.
Spoiler title
Spoiler content