SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
BLUSNING, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
(i Finl., hvard.) vbalsbst. till BLUSA; särsk. konkret: svyck, kalas. Laurén Minnen 353 (1877). A. O. Freudenthal i Förh. o. upps. 15: 40 (1901). jfr i ssg: De .. obligatoriska tillställningarna (hos kadetterna) .. t. ex. den så kallade ”hundradagars blusningen”, — då högsta klassen hade blott hundra dagar kvar af vistelsen i kåren. Gripenberg Fin. kadettk. 238 (1912). — jfr KANDIDAT-, STUDENT-BLUSNING.
Spoiler title
Spoiler content