SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1916  
BLUS blɯ4s, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(blus Deleen Meidinger 288 (1825) osv. blouser (pl.) Lundequist Konsten att spela 1: 4 (1846), Hagdahl Det bästa 290 (1885). pluser (pl.) Lundequist Konsten att spela 1: 4 (1832, 1846), Hagdahl Det bästa 290 (1885) m. fl. plys Almqvist (1842; äfv. blus; i ssgn biljardplys, -blus), plyser (pl.) Lundequist Konsten att spela 1: 4 (1846), Hagdahl Det bästa 290 (1885))
Etymologi
[af fr. blouse, ä. fr. belouse. Med afs. på växlingen mellan b o. p jfr E. Tegnér i Sv. stud. t. G. Cederschiöld 433 (1914)]
spelt. — jfr BILJARD-, HÖRN-, MELLAN-BLUS.
1) [jfr motsv. anv. i fr.] (i sht förr) biljardpåse. Deleen Meidinger 288 (1825). Under dessa öppningar (på biljarden) hänga stickade pungar, kallade Pluser, i hvilka de ditspelade kulorna falla. Lundequist Konsten att spela 1: 4 (1832). 2 NF 3: 379 (1904).
2) (numera föga br.) biljardhål. Deleen Meidinger 288 (1825). Den tyska biljarden .. har i bordets fyra hörn och i hvardera ändan af midtlinien halfrunda hål, bluser .., der bollarne nedfalla. Wilson Spelb. 65 (1888).
Spoiler title
Spoiler content