SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
BO 4, sbst.3, r. l. m. l. f.; best. -n.
Etymologi
[möjl. af samma rot som BO, v.1, o. med ursprunglig bet. växt, ört; jfr fsv. grabo, rödhabo, äfvensom nor. dial. bu, f., samt BJUGG o. gr. φῦμα, φυτόν, växt, afl. af stammen i φύειν (se BO, v.1)]
i vissa växtnamn.
1) [bildadt af BO-ÖRT gm bortkastande af senare ssgsleden; se Lyttkens Sv. växtn. 44 (1904)] (af landtbruksstyrelsen föreslagen) benämning på (växt af) släktet Senecio Lin. Normalfört. ö. sv. växtn. 12 (1894). — jfr GULL-, KORS-, STINK-, SVEDJE-BO.
2) i ssgrna GRÅ-, GULL-, RÖD-BO.
3) i nedanstående ssgr.
BO-NÄSSLA.
1) växten Leonurus cardiaca Lin., hjärtstilla. Franckenius Spec. B 1 b (1638).
2) växten Ballota ruderalis Sev. Fries Bot. utfl. 3: 209 (1864). jfr STRAND-BONÄSSLA.
-VÄXT, se sp. 3649. —
-ÖRT. växt af släktet Senecio Lin. Liljeblad Flora 286 (1792).
Spoiler title
Spoiler content