SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
BOHUSLÄNSK 3hɯs~län2sk, stundom ~lä2nsk, stundom 40~1, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-ländsk Publ. handl. 1: 233 (1720), Almqvist (1844). -länsk Publ. handl. 1: Reg. (1742) osv.)
Etymologi
[formen -ländsk beror på anslutning till sådana adj. som HALLÄNDSK, NORRLÄNDSK; jfr BOHUSLÄNNING]
adj. till BOHUSLÄN l. BOHUSLÄN(N)ING. Det Bohusländske Dragone Regimentet. Publ. handl. 1: 233 (1720). Någon bohuslänsk skaldeskola ha vi ännu inte fått. V. Cederschiöld i GHT 1918, nr 10 A, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content