SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
BORGMÄSTARSKAP bor3jmästar~ska2p, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(borge- RP 1: 144 (1629). -mäster- Cederhielm, Kindblad (1868))
1) (föga br.) motsv. BORGMÄSTARE 1: borgmästares ämbete o. ställning. RP 1: 144 (1629). Lindfors (1815). Auerbach (1907).
2) (†) motsv. BORGMÄSTARE 2: (romerskt) konsulat. Cederhielm Brutus 38 (1739). Dalin Hist. 1: 315 (1747). Nordforss (1805).
Spoiler title
Spoiler content