SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
BORÅSARE bωrå3sare2 l. 0400; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =; förr äfv. BORÅS; best. -en; förr äfv. BORÅSER; pl =; m.||(ig.).
Ordformer
(båråhs VDAkt. 1670, nr 223. borås VRP 10 dec. 1736, VDAkt. 1782, nr 659. boråser Dal, Bellman, Hagström Herdam. 3: 58 (i handl. fr. 1834: Boråser, pl.). boråsare Journ. f. litt. o. theat. 1812, nr 285, s. 3, osv.)
Etymologi
[formen borås är trol. bildad till pl. boråser (af sg. boråser) efter mönster af FRANSOS: fransoser o. d.]
invånare i Borås, person från Borås; förr äfv.: kringresande gårdfarihandlande från Borås l. hemindustriområdet däromkring (”knallebygden”), ”knalle”. En Boorååser sparsam är, / Förwerfwer meer, än han förtär. Dal Boeråås 112 (1719). Det Parentatorn är, så tjock som en Boråser. Bellman 2: 183 (1783). (Församlingen skulle icke) herbergera några s. k. kringresande vestgötar eller Boråser. Hagström Herdam. 3: 58 (i handl. fr. 1834).
Spoiler title
Spoiler content