SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
BROKAD brωka4d l. bro- l. brå-, ngn gg (i bet. 2 alltid) BROKAT -ka4t, r. l. m., äfv. n. (1Saml. 4: 406 (1774), SAOL (1900)); best. -en, ss. n. -et; pl. (i bet. olika slags brokad) -er.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet brocade, brokade. broqu- (broqw-) 16411711. -ada 16411667. -ado 1678. -ard(e) c. 17101796. -art 1837. -at i bet. 1 17511905, i bet. 2 1888 osv.)
Etymologi
[fsv. brokat; jfr t. brokat, eng. brocade, fr. brocart, span. brocado, af it. broccato, afledn. af broccare, smycka, besätta, afledn. af brocco (se BROSCH). Jfr BROKATELL]
1) visst slags tjockt siden med inväfda (blom)mönster, oftast genomväfdt (inbroscheradt) med guld- l. silfvertrådar; jfr FINGER-, GYLLEN-, SILFVER-DUK. OxBr. 11: 747 (1640). Deras drägter voro af lysande brocad. Stiernstolpe DQ 4: 259 (1819). I äkta brokad löpa mönstertrådarna icke öfver tygets hela bredd, utan omvikas för besparing af det dyrbara materialet vid figurernas konturer. 2NF (1905). — jfr GULD-, SIDEN-, SILFVER-BROKAD m. fl.
2) benämning på vissa pulveriserade bronsfärger för dekorativa ändamål. Ekenberg (o. Landin) 96 (1888).
Ssgr (i allm. till 1): A: BROKAD-ATLAS. Fatab. 1907, s. 98 (1547).
-DRÄKT. Freja 1885, s. 57.
(jfr 2) -FÄRG. tekn. visst slags pappersfärg. Kristall- eller brokadfärger, som uppstå genom blandning af färglösningar med finpulveriserade metaller, metallegeringar eller glimmer. 2UB 8: 169 (1900).
-KLÄNNING. (brokads- KKD) KKD 5: 64 (1710).
(2) -KRISTALLFÄRG. Brokat-kristallfärg användes som surrogat för metallbronser och består af finpulveriserad glimmer, färgad med anilinfärger. 2NF (1905).
-MARMOR. = BROKATELL 2. 2NF (1905).
-MÖSSA. (brokads- (-ats-) Fatab., Bouppt Växiö 1760) Fatab. 1911, s. 78 (c. 1751).
-PAPPER. brokadliknande papper. Fürst Stobæus 30 (1907).
-STEN. = BROKATELL 2. Synnerberg (1815; under brocatell).
-VÄFNAD. Praktfulla brokadvävnader för kyrkliga ändamål. Rönnholm Ekon Geogr. 92 (1907).
-VÄST. Broderade brocad-vestar. Afzelius Sag. X. 2: 14 (1866).
B (†): BROKADS-KLÄNNING, -MÖSSA, se A.
Spoiler title
Spoiler content