SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÖSTAD, p. adj.
Etymologi
[till BRÖSTA, v.1]
(†) pösande; dryg. Et bröstat högmod. Posten 1769, s. 990. Vid sångens slut, med stolt och bröstadt skick / Vår Pindarus går in i Hönse-håfvet. Kellgren (1775) hos Hjertén Fabel 164. Bellman Gell. 88 (1793; om häst; t. orig.: stolz).
Spoiler title
Spoiler content