SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BRÖSTA brös3ta2, v.3 -ade; imper. bröst. vbalsbst. -ANDE (Dalin (1850); numera bl. i ssgrna AF-, UPP-BRÖSTANDE), -NING (Dalin (1850); numera bl. i ssgrna AF-, UPP-BRÖSTNING).
Etymologi
[sannol. efter t. protzen, till protz, föreställare, af it. dial. brots (it. biroccio), af lat. bi, två- (se BI, prefix2), o. rota, hjul (jfr ROTERA)]
mil. bl. i ssgr o. särsk. förb.
Ssgr: BRÖST-KROK. krok på föreställare hvari vid uppbröstning ett på lavettsvansen befintligt (uppbröstnings)hål (uppbröstningsögla) påhakas, uppbröstningskrok. Hazelius Förel. 409 (1839). LbFältartill. 47 (1883).
-NAGEL. jfr -KROK. Grundell UnderrArtill. 178 (1705). UArtill. 111 (1895).
-ÖGLA. (mindre br.) uppbröstningsögla. Lavettsvansens beslag förlängas bakåt till en stark i vågled liggande bröstögla. Holmberg Artill. 3: 113 (1883).
Särsk. förb.: BRÖSTA AF10 4. från föreställaren skilja (i lavett liggande kanon); vanl. abs. Törngren Artill. 2: 124 (1795). Med vändning bröst — af! ExReglÅkArtill. 71 (1842). PT 1907, nr 220 A, s. 2. i bild. Då bröstade Maria af sitt grofva artilleri, höll ett allvarligt förmaningstal för sin gamle, slarfvige farbroder. Janson Gast. 150 (1902). jfr AFBRÖSTA.
BRÖSTA UPP10 4. förena (i lavett liggande kanon) med föreställaren o. göra kanonen marschfärdig; vanl. abs. Rappe Nordarm. 199 (1874). Kanonerna ha en stund hållit tyst. Nu bröstas det upp. Serviser och kuskar flyga på sin plats. Hedin Front. 134 (1915). jfr UPPBRÖSTA.