SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
-BRÖSTAD ~brös2tad, p. adj.; adv. -T.
Etymologi
[till BRÖST]
som har (så l. så beskaffadt) bröst; i ssgr. — jfr BAR-, GUL-, HÖG-, TRÅNG-, ÅNG-BRÖSTAD m. fl.