SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLERBLOMSTER bul3er~blom2ster, stundom -ω-, n.; best. -tret; pl. =, best. -tren; ngn gg BULLERBLOMMA bul3er~blωm2a, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(buller- 1638 osv. boller- 1847. bulle- c. 18701905. bull- 1867. boll- 1867. bule- 1638. buul- 1694. -blomster 1638 osv. -blomma 18001905)
Etymologi
[ehuru det formella sammanhanget ej är klart, hör sannol. buller- samman med BULLE (jfr d. o. 3 o. formen bull(e)- för växtnamnets första ssgsled); namnet beror på de klotrunda blommorna; öfriga former för ordets första ssgsled höra till andra ord med samma l. liknande bet.; jfr BOLL 1, BULA, sbst.1 2]
benämning på växten Trollius europæus Lin. Franckenius Spec. E 1 b (1638). CFDahlgren 5: 121 (1833). Kindberg SvNamn 25 (1905).
Spoiler title
Spoiler content