SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLE BULLE BOCK bul1e bul1e bok4 l. BULLERI BULLERI BOCK bul1eri bul1eri bok4.
uttr. användt vid leken bulta bock (se BOCK, sbst.1 1 b β); jfr BULLERI. Bulleri—bulleri—bock! / Hur många horn står det opp? Envallsson Colin 31 (1787). ”Bulle bulle bock! Hur många horn stå här opp?” VLitt. 1: 532 (1903).
Spoiler title
Spoiler content