SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLERHUS bul3er~hɯ2s, n.
Ordformer
(bullehusen Trolle-Bonde)
Etymologi
[af namnet på den tyska orten Bullenh(a)usen (nära Hamburg); formen bullerhus beror på folketymologisk omtydning (utgående från det förh. att kärnorna ligga lösa i kärnhuset o. därför skallra, då man skakar frukten; jfr t. klepferling, fr. pomme sonnante); se ETerner i SvPomolFÅ 1923, s. 211]
(numera mindre br.) trädg. namn på flera olika, vanl. stora äppelsorter; oftast: borgherreäpple. Trolle-Bonde Hesselby 163 (i handl. fr. 1756). LAHT 1899, s. 212.
Spoiler title
Spoiler content