SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLERSTEN bul3er~ste2n, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (vanl. dock koll.).
Etymologi
[jfr eng. boulderstone; sannol. till BULLRA, antingen i dess nu vanl. bet. (se BULLRA 1 o. jfr det möjl. till KLAPPRA hörande KLAPPERSTEN) l. i en i ä. t. boldern uppvisad bet. af: vältra omkring (jfr RULLSTEN)]
(numera i sht bygdemålsfärgadt, föga br.) rund(ad) naturlig sten af en knytnäfves storlek l. större, kullersten; äfv.: (flytt)block; äfv. koll. Vnder .. (N. N:s) bokekammar, skal wara fylt .. med bullersten. VDAkt. 1738, F III 7. Fullvuxna träd och bullerstenar rycktes med i hvirflarna. Fennia XX. 7: 26 (1902).
Spoiler title
Spoiler content