SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BULLETIN bul1eti4n, äfv. med mer l. mindre franskt uttal (bylletä´ng Andersson (1845). - -i´n Dalin); l. BULLETÄNG bul1etäŋ4; l. BYLLETÄNG byl1-, r. l. m.; best. -en (med uttalet -i4n hvard. utom i södra Sv. äfv. =); pl. -er.
Etymologi
[af fr. bulletin, diminutivbildning till bulle (se BULLA, sbst.1); jfr BILJETT, sbst.1]
officiellt (dagligt) tillkännagifvande rörande ngt l. periodisk redogörelse för ngt (i sht en sjuk furstlig l. annan högtstående persons hälsotillstånd l. krigshändelser l. väderleken). I denna dags Bulletin af kl. 10 f. m. heter det, at Hans Maj:t åter haft en god natt, men är ej aldeles fri från feber. GT 1788, nr 145, s. 1. En Bulletin från Franska Armeen i Spanien. SP 1809, nr 12, s. 2. Sylwan ModPress. 11 (1906). — jfr KRIGS-, MORGON-, SEGER-, VÄDERLEKS-BULLETIN.
Spoiler title
Spoiler content