SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CIRKA sir3ka2, äfv. 40, adv.
Etymologi
[jfr t. o. eng. circa, af lat. circa, prep. o. adv., omkring (jfr CIRKEL, CIRKUS)]
bestämningsord till räkneord (i sht grundtal) samt måtts- o. tidsbestämningar: vid pass, ungefär, omkring, inemot.
a) i omedelbar förb. med det ord som bestämmes. Et .. Fartyg af Ek, cirka 100 Köpmans-Läster. GT 1788, nr 60, s. 4. Tegnér 6: 415 (1818). (Taflan) kommer endast att vara utställd cirka fjorton dagar. SvD(L) 1903, nr 354, s. 5. — (hvard., mindre br.) i förb. cirka en l. en cirka. Circa en 10 veckor efteråt. Törngrenska målet 233 (1801). Ballongen gled på endast en cirka 400 meters höjd sakta öfver staden. GHT 1903, nr 11, s. 2.
b) (hvard., mindre br.) utan omedelbar förb. med det ord som bestämmes. (Hans ankomst) skulle ske circa i medio af September. Leopold i 2 Saml. 8: 97 (1793). ”Huru långt hafva vi nu till staden?” Sex fjerdingsväg circa. Almqvist Det går an 68 (1839). (†) Jag circa får .. / Af detta gumrikskorn en kanna efter tunnan. Bellman 1: 114 (1770).
Spoiler title
Spoiler content