SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CITRUS si4trus, r. (l. m.); best. -en, i best. anv. vanl. utan slutartikel.
Etymologi
[jfr t. citrus, af lat. citrus (se för öfr. CITRON)]
1) bot. (individ af) växtsläktet Citrus Lin.
2) (†) citron; i ssgr; se CITRI-SKAL, -ÄPPLE.
3) i fråga om ä. romerska förh.: benämning på ett för sin dyrbara ved högt värderadt afrikanskt träd, förmodl. sandarakträdet, Callitris quadrivalvis Vent.; jfr CEDER första stycket.
Ssgr: A: (1) CITRUS-ART30~2. Nyman Bot. 109 (1864).
(1) -BLOMMA~20. Buketter, kransar, lagerblad och dahlier, / och citrusblommor, brutna nyss från grenen. Sturzen-Becker 5: 27 (1862).
(3) -OLJA~20. jfr CEDEROLJA 1. (Ci)tratus .. dränkt i citrusolja. Cavallin Lat. lex. (1873).
(3) -PANEL~02. Ek Hor. 1: 118 (1853).
(1) -SKOG~2. Se blott citrusskogen der, och märk / hur förstulet månen söker blicka / genom löfvens glesa gallerverk! Sturzen-Becker 5: 145 (1844, 1862).
(3) -TRÄ~2. [jfr t. citrusholz] Cavallin Skollex. (1885, under citrum). NF 19: 863 (1896).
(3) -TRÄD~2.
1) [jfr t. citrusbaum] trädet citrus. Cavallin Lat. lex. (1873, under citrus).
2) (föga br.) = -TRÄ. Därs. (under citrum).
B (†): (2) CITRI-SKAL. citronskal. B. Olavi 102 b (1578).
(2) -ÄPPLE. jfr CITRON-ÄPPLE 1. Dens. 114 a.
Spoiler title
Spoiler content