SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
CYKLIST syklis4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[efter d. cyklist, af eng. cyclist, af cycle, sbst. (se CYKEL, sbst.2)]
person som åker l. brukar åka cykel, cykelåkare, hjulsportsman; jfr BICYKLIST, HJULMAN, HJULRYTTARE, VELOCIPEDIST, VELOCIPED-RYTTARE, -ÅKARE. Tidn. f. idr. 1884, s. 78. Cyclister vimlade som vanligt på vägarne (kring Malmö). Sport 1891, s. 45. Cyclisten hemma och på resa. Tisell (1892; titel). I många lands arméer har man inrättat kårer af cyklister. NF 17: 519 (1893). En .. numrerad cyklist. Hjulsport 1900, s. 179. En mängd klagomål har hos polisen anförts öfver automobilisters och cyklisters vårdslösa framfart synnerligen på Djurgården och Strandvägen. PT 1903, nr 168 A, s. 2. — jfr KONST-, MILITÄR-CYKLIST m. fl.
Ssgr: CYKLIST-DRÄKT03~2. jfr CYKEL-DRÄKT. Sport 1891, s. 5.
-FÖRENING~020. jfr CYKEL-FÖRENING. Ribbing Sport 44 (1896).
Anm. 1:o Se anm. 2:o under CYKEL, sbst.2, före ssgrna. 2:o Till cyklist förekommer stundom en mindre lyckligt bildad femininform cyklinna. Hjulsport 1898, s. 315. Tidn. f. idr. 1899, julnr, s. 45. Hjulsport 1900, s. 10. 3:o Ss. adj. till cyklist o. CYKEL, sbst.2, förekommer ngn gg ordet cyklistisk. Ett cyklistiskt världsrekord. SD(L) 1903, nr 221, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content