SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANKERI, n.; best. -t.
Etymologi
[bildadt till DANKA, v.1 (i bet.: drifva omkring) efter mönstret af andra ord på -eri, hvilka vid sin sida hade ett verb af samma stam, t. ex. FROSSERI : FROSSA, RÖFVERI : RÖFVA m. fl.]
(†) kringströfvande, kringstrykande, lösdrifveri; jfr DANKER 1. Sammedagh kom för retta Håken Giödingh en gammall förrymbd Landzknecht, huilken hafuer medh någre andre bofuar och skiällmar, gådt widh Skogen itt åhr omkringh, Och blef tillfrågat om han hade sambsat sigh (dvs. slagit sig tillsamman) medh andre bofuer och skiellmer, Och welle begynna dankerijdt. Växiö rådstur. prot. 1626, s. 219.
Spoiler title
Spoiler content