SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEMORALISERA dem1oral1ise4ra l. de1-, l. -å- l. -ω-, äfv. -a1l-, äfv. 0100—, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr DEMORALISATION.
Etymologi
[jfr t. demoralisieren, eng. demoralize, af fr. démoraliser (uppkommet under franska revolutionen, förkastadt af Laharpe, men upptaget af Akademien 1798), af dé- (lat. dis, i tu, åtskils) o. moraliser (se MORALISERA) l. direkt till morale (se MORAL)]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] fördärfva sederna hos (ngn l. ngt), moraliskt fördärfva; jfr DEPRAVERA. (Man) kan beräkna, hvad ett folk har att vänta, som föraktar sina förfäders tro; ett säkrare medel gifves icke att demoralisera det. Pradt Tiden o. cab. 1: 173 (1821); jfr slutet. En .. landsplåga som demoraliserar hela nationen. Tegnér Bref t. Wingård 75 (1839; om tidningarna). Dalin (1850). Till viss grad demoraliserade i hufvudstadens närhet, blifva södermanländingen och upländingen åter till karakteren allt mer redbara, ju längre derifrån .. man kommer. Ill. Sv. 1: 36 (1873, 1882). Jag påstår .. att rikedomen är lika demoraliserande som fattigdomen. Roos Skugg. 198 (1891). De deporterade (i Angola) utöfva i förening med bränvinet en demoraliserande inverkan på infödingarna. NF 19: 255 (1895). Många arbetsgifvare våga ej taga honom (dvs. en som saknar medborgerligt förtroende) i sin tjenst af öfverdrifven fruktan för att han skall demoralisera sina kamrater. PT 1905, nr 49, s. 2. — särsk. närmande sig 2: upplösa de sedliga banden l. förstöra tukt o. god ordning hos l. inom (ett samhälle, en kår osv.). Orostiftare, som under sken af att vara folkets och frihetens vänner lifnära sig af skandalen och demoralisera samhället. Wisén Tal 23 (1881).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] i sht mil. upplösa manstukten l. disciplinen hos (militär trupp o. d.), beröfva (den) den moraliska (handlings- l. motstånds)kraften l. själfbehärskningen l. själftilliten, göra modlös. Demoralisera en armé. Trupperna äro demoraliserade. Dalin (1850). G. Dalin (1871). Den af strapatser och vattenbrist demoraliserade expeditionen. G. Hedengren i Ill. mil.-revy 1898, s. 74. Det är .. numera för fienden omöjligt att försöka genom en kupp på en enskild punkt demoralisera en disciplinerad motståndare, såsom fordom hände. LD 1905, nr 25, s. 3.
3) [jfr motsv. anv. i eng.] handel. i öfverförd anv.: beröfva (handelsmarknad o. d.) stadgan o. stabiliteten; förorsaka osäkerhet l. förvirring hos l. på (handelsmarknad o. d.). De betydligt sänkta prisen på den utländska marknaden i förening med stor tillförsel hafva .. demoraliserat vår marknad. AB 1890, nr 22, s. 4. Både under måndagen och tisdagen i förra veckan var .. Berlinbörsen till den grad demoraliserad, att det artade sig till en formlig panik. PT 1904, nr 38 A, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content