SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
DEPOSIT- dep1ωsi3t~ l. de1-, l. -å- l. -o-.
Etymologi
[efter t. depositen (pl.) i ssgr sådana som depositenbank, depositenrechnung m. fl., af lat. depositum (se DEPOSITUM), möjl. under påverkan af det likaledes från anförda lat. ord utgångna eng. deposit, anförtrodt gods, depositum o. d., anv. ss. attribut l. första led i ssg (jfr deposit account, depositionsräkning, deposit-receipt, depositionsbevis m. fl.)]
(numera knappast br.) i ssgr: depositions-.
DEPOSIT-AFFÄR103~02. M. D. Th. Ahlgréns Kontor för Deposit-, Giro- och Notarial-affärer. SvT 1852, nr 15, s. 1.
-ATTEST~02. jfr -BEVIS. 2 kam. prot. 1870, 4: 371.
-BANK~2. depositionsbank. En Vexel- och Déposit-Bank. Björnstjerna Fondsyst. 4 (1829). Spar- och deposit-banker. AB 1845, nr 294, s. 2. Rydqvist Bankv. 14, 15 (1876).
-FOND~2. depositionsfond. Depositfonder. Jungberg (1873).
-KASSA~20. Jungberg (1873).
-KVITTO~20. depositionskvitto. Jungberg (1873).
-MEDEL~20, pl. jfr -PENNINGAR. För sådane innestående deposit-medel betalar banken 3 procents ränta. SFS 1832, s. 414.
-PENNINGAR~200, pl. jfr -MEDEL. Deposit-pengar. Jungberg (1873).
-RÄKNING~20. depositionsräkning. BtRProt. 1828—29, IV. 3: 223. Rikets Ständers Bank emottager penningar å Depositräkning: på 4 månaders uppsägning mot 5 procent. AB 1865, nr 31, s. 1. BtRProt. 1870, Saml. 6, II. 3: 5.
-RÖRELSE~200. depositionsrörelse. SFS 1830, s. 1058. Dessa Banker .. voro grundade på depositrörelse. Rydqvist Bankv. 16 (1876).
Spoiler title
Spoiler content