SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DETALJERING det1alje4riŋ l. de1-, i Sveal. äfv. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till DETALJERA; ofta mer l. mindre konkret.
1) motsv. DETALJERA 2: handling(en) att i detalj l. utförligt l. omständligt redogöra för (ngt) l. framställa (ngt) osv. l. i detalj utföra (ngt) osv.; konkret: detaljerad l. utförlig l. omständlig redogörelse l. framställning osv. A. Quennerstedt i Sv. tidskr. 1871, s. 484. De många och .. beaktansvärda detaljeringarna (i ett utlåtande af kammarrätten). SD(L) 1903, nr 29, s. 2. Mångenstädes (i Runebergs Fästningsfångarne) hade en närmare detaljering ovillkorligen varit påkallad. Söderhjelm Runeberg 2: 224 (1906).
2) konst. motsv. DETALJERA 3 slutet: (omsorgsfull(t)) utarbetande l. utförande l. behandling af detaljer(na); (så l. så beskaffad) detaljbehandling. Ännu Donatello .. bibehåller denna (dvs. gotikens) stilkaraktär, åstadkommen förutom medels detaljeringen, genom det öfver katafalken i spetsbågform böjda alkov-draperiet. Tekn. tidskr. 1898, B. s. 40. J. J. Tikkanen i Fin. biogr. handb. 966 (1898).
Spoiler title
Spoiler content