SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DETALJÖR det1aljö4r l. de1-, l. 4r, m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af (ä.) fr. détailleur, vbalsbst. till détailler, handla i minut (se DETALJERA 1)]
(numera knappast br.) minuthandlare (minuthandlerska); jfr DETALJIST 1. Under mig sortera .. många mindre handlande, detaljörer och handtverkare. Almqvist Smaragdbr. 349 (1845). Smedman Kont. 7: 24 (1874).
Spoiler title
Spoiler content