SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
DEVON devå4n, äfv. devω4n, r.; best. -en; pl. (knappast br.) -er.
Etymologi
[jfr t. devon, n.; ss. enkelt ord helt visst yngre än o. (efter tyskt mönster) abstraheradt ur ssgr sådana som DEVON-FORMATION(EN), -SYSTEM(ET) m. fl., hvilka lätt kunde uppkomma på analogisk väg ss. varianter till (den) devonisk(a) formation(en) osv.; jfr äfv. eng. devonian o. fr. dévonien ss. sbst. samt SILUR vid sidan af SILUR-FORMATION(EN) osv.]
geol. (det) devoniska systemet, (den) devoniska formationen; (den) devoniska perioden l. tiden. Törnebohm Sv:s geol. 11 (1884, 1906). Enligt de ryska geologernas uppfattning förekomma i Ural öfverhufvud inga bergarter äldre än devon. A. G. Högbom i Geol. fören. förh. 20: 117 (1898). Devoniska systemet (uppdelas i) .. Öfre Mellersta (o.) Undre Devon. 2 Uppf. b. 5: 48 (1902). Tiden emellan siluren och Sveriges stenkolsförande formation eller .. den tid, som motsvaras af andra länders Devon, Karbon, Perm och Trias. Hennig Lärob. i geol. 57 (1905). — jfr UNDER-DEVON.
Ssgr: DEVON-AFLAGRING03~020. konkret. Det devoniska systemet uppträder med två olika faciesbildningar, den gamla röda sandstenen och de typiska devonaflagringarna. Nathorst Jord. hist. 693 (1892).
-FORMATION(EN)~002. Devon- och silurformationen. (Hildebrand o.) Olsson Hellwald III. 2: 80 (1879).
-LAGER~20, n. I England, Skottland, Rhenprovinserna och Ryssland samt .. i Nordamerika har man .. funnit, att närmast på de där befintliga silurlagren hvila yngre berglager (devonlager), delvis rika på försteningar af hafsdjur .. nära besläktade med silurtidens. Klintberg Gotl. 20 (1909).
-PERIOD(EN)~002. Devonperioden .. visar sig vara en omedelbar fortsättning af silurtiden. Klintberg Gotl. 20 (1909).
-SYSTEM(ET)~02. Nathorst Jord. hist. 684 (1894). Quennerstedt Lifv. väg. 7 (1906).
-TID(EN)~2. Under devontiden uppträdde fiskar i stor mängd .., och denna period har man därför kallat fiskarnas period. Holmström Naturl. 218 (1895, 1909).
Spoiler title
Spoiler content