SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1912  
DIANDRISK dian4drisk, adj.
Etymologi
[afl. till nylat. diandria (se DIANDRIST)]
bot. om växt l. blomma: som har två ståndare; särsk.: som hör till den andra klassen i Linnés sexualsystem. NF 3: 1147 (1880).
Spoiler title
Spoiler content