SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1920  
DOLSLIG, adv.
Etymologi
[till fsv. dul, döljande; jfr DOLSK, adj.2]
(†) hemligen. Dömdes Lasse Monsson .. för han vitte Symon Persson thet han skulle haffua vpburid nogod arff .. dolslig. BtFH 2: 22 (1538).
Spoiler title
Spoiler content