SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DORISM dωris4m l. do- l. då-, r.; best. -en; pl. (i bet. 1 b) -er.
Etymologi
[ytterst af gr. δωριδμός, till δωρίζειν, imitera dorerna, tala doriska]
1) språkv.
a) (†) = DORISKA 2. Vissa ord .. äro i Dorismen .. längre än i de andra (grekiska) Dialecterna. SvLitTidn. 1819, sp. 294. G. Dalin (1871).
b) dorisk(t) ordform l. uttryck l. vändning (i attiskan l. annan grekisk munart). Trendelenburg Gr. spr. 261 (1801). Schück VLittH 1: 73 (1898).
2) konst. dorisk byggnadskonst l. byggnadsstil. Templets yttre är .. genomfördt i Attikas ädla dorism. Upmark Lübke 109 (1872). Hahr ArkitH 71 (1902). — jfr SEN-DORISM.
3) allmännare: dorisk(t) väsenl. kultur. Spartanarn, den stränga Dorismens äktaste representant. Palmblad Fornk. 1: 78 (1843). Andersson Gr. dram. 232 (1886, 1910).
Spoiler title
Spoiler content