SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DORJ dor4j, n.; best. -et.
Ordformer
(dorg Nordholm, Læstadius)
Etymologi
[af sv. dial. (Uppl., Norrl., Finl.) dorg, dårg, dårj, affall, smolk, sopor, barr, granris, tät småskog, motsv. nor. dial. dorg, mull, mossa l. ris att täcka kolmilor med; möjl. besläktadt med DRAGA (i så fall eg.: ’hvad man drar ihop')]
(i Norrl.; bygdemålsfärgadt) koll.: barr; ris, kvistar. På holet af (älg-)gropen läggas helt små tallkäppar, hvilka öfvertäckas med tunt granris, så att snöen varder deraf uppehollen: och heter dorg. Nordholm Djurfänge 20 (1749). Dorg (barr) af gran eller tall. Læstadius 2Journ. 261 (1833). Svartengren Vårstarr 28 (1912).
Spoiler title
Spoiler content