SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRABBNING drab3niŋ2, r. l. f. ((†) m. Sahlstedt (1773)); best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till DRABBA.
1) (†) till DRABBA 2; jfr DRABB. (Pestpilarna) fela .. intet (dvs. misslyckas icke), hwarken i Flyghande och Drabningenne. L. Paulinus Gothus Pest. 12 a (1623).
2) till DRABBA 3; vanl. konkretare: (fält- l. sjö-)slag (i sht af mindre omfattning), batalj, slaktning; förr äfv.: sammanstötning (mellan fientliga härar l. härafdelningar); jfr TRÄFFNING. Börja, förlora, leverera, vinna l. våga en drabbning. Det kom till (en het l. blodig) drabbning. (De) föllo vthi första drabningen. Schroderus J. M. cr. 221 (1620). Ambrosius Amelius Romanus .. (skall) wara slaghen vthi en Drabning emot the Saxiske Engelender. Dens. Os. 1: 829 (1635). Efter slutad drabbning. Krigsart. 1798, 6: 3. Två större fältslag och flere drabbningar (utkämpades). Rappe Nordarm. 117 (1874). Man gör ”förberedelse till drabbning”, d. v. s. nedtager öfverflödig tackling. .. Därefter öfvas intagande af ”klart skepp till drabbning”, då alla skjutpjeser och alla torpedtuber klargöras. Wrangel Sv. fl. bok 316 (1898). — jfr HUFVUD-, LAND-, SAMMAN-, SJÖ-DRABBNING m. fl.
Ssg (till 2): DRABBNINGS-FÖRDELNING. sjömil. (den) för tillgodoseende af allt arbete under striden bestämd(a) fördelning(en) af ett örlogsfartygs besättning till olika befattningar o. poster. Besättningen (var) .. uppstäld enligt drabbningsfördelningen. SDS 1900, nr 531, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content