SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DREFVA dre3va2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, DREFNING; DREFVARE (Björkman (1889)).
Etymologi
[afledn. till DREF i bet. 8]
i sht sjöt. dikta med dref; jfr DRIFVA, v.2 22. Möller (1790). Dalin (1850). (Byamännen) .. funno att .. (skutan) läckte. De slogo på blyplåtar, drefvade här och hvar. Engström Bläck 116 (1914).
Spoiler title
Spoiler content