SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1923  
-DÖDA ~dø2da, r. l. f.
Etymologi
[till DÖDA]
växt som dödar; ss. senare led i sammansatta växtnamn. — jfr GIFT-, HUND-, MASK-, ORM-, SO-, SVIN-, VARG-DÖDA m. fl.
Spoiler title
Spoiler content