SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERANMÄLAN äf3ter~anmä2lan, r. l. f. Anm. I st. f. efteranmälan i best. anv. brukas gärna best. form av EFTERANMÄLNING, o. den felande pluralen ersättes av detta ords pl.-form.
Etymologi
[till EFTER- 8 b]
(i sht i fackspr.) anmälan som göres l. inlämnas l. inkommer efter anmälningstids utgång. En efteranmälan (om deltagande i skridskotävlingar). AB 1901, nr 34, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content