SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBÄRGAD äf3ter~bær2jad, p. pf.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. BÄRGA i bet.: inhämta gröda, med anslutning till EFTERBÄRGNING]
som inbärgats senare o. efter den egentliga skörden. Elden tros ha uppkommit genom sjelfantändning i efterbergadt hö. SD(L) 1894, nr 313, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content