SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBÄRGNING äf3ter~bær2jniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. BÄRGNING i bet.: inhämtande av gröda]
(numera mindre br.) efterskörd; äv. konkret. Lind (1749; under nacherndte). Jag har i år fått en liten efterbergning af den här ängen. Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content