SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERBÖRS äf3ter~bœr2s, r. (l. m.); best. -en; pl. (föga br.) -er.
Etymologi
[till EFTER- 8 (c) o. BÖRS ss. handelsterm]
handel. sammanträffande för köp o. försäljning å börslokal av köpmän o. mäklare efter den egentliga börsens slut; äv., med avs. på utländska förh., om ”andra uppropet”. Efterbörsen (i London) blef starkt angripen och hos Lloyds sprungo krigsriskerna på ett par timmar upp från 1/2 till 15 procent. SD 1904, nr 304, s. 5. Om tisdagen noteras (å Köpenhamns börs) alla obligationer, men blott hälften af aktierna, och efterbörs hålles. SDS 1916, nr 234, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content