SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERGRUNDA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING (Dalin Arg. 1: 40 (1733, 1754)).
Etymologi
[till EFTER- 7 o. GRUNDA, tänka, eftersinna; jfr d. eftergrunde, ävensom ä. t. nachgründen]
(†) grunda på, begrunda, eftertänka, tänka på, besinna; efterforska, söka utforska. RARP 7: 51 (1660). Det (är) .. wärdt til at eftergrunda, huru jorden tijd efter annan så tiltager och lijka som wäxer. Hiärne 2 Anl. 366 (1706). Vattu-bublorna i Vättern som igenom vatnet upskiuta .. fara emot nord, nord-väst och nordost; orsaken der til, har jag länge eftergrundat. Tiselius Vätter 2: 50 (1730). Studentlefn. 10 (1778).
Spoiler title
Spoiler content