SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERGRÅT, r. l. m.
Etymologi
[till EFTER- 8]
(†) gråt som följer på l. efter ngt annat; gråt som kommer senare än den borde. Skrickelååt, giör efftergrååt (dvs. efter bullrande glädje kommer gärna sorg). Grubb 170 (1665). Qwinfolck hålla mäst efftergråth (dvs. gråta inte förrän skadan är skedd). Därs. 678.
Spoiler title
Spoiler content