SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1917  
EFTERGRÅTA, v. -er.
Etymologi
[till EFTER- 8]
(†) gråta efteråt l. senare. Han haar intet bättre som förelåter (dvs. klagar l. gråter förut l. tidigare), än dhen som efftergråter .. Som man wille säya: Sorgen är altijdh ond, antingen hon kommer före eller effter. Grubb 288 (1665).
Spoiler title
Spoiler content