SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
EFTERMJÖLK äf3ter~mjöl2k, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
landt. mjölk som vid mjölkning med maskin icke utsuges av denna, utan efteråt måste mjölkas för hand. LAHT 1908, s. 13. Därs. 1910, s. 446.
Spoiler title
Spoiler content