SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
ELDBRAND el3d~bran2d, vard. äv. el3~ l. ~bran2, r. l. m.; best. -en; pl. -bränder ((†) -brandar Job. 41: 10 (Bib. 1541), Möller (1790). -brander Swedberg Sabb.-ro 66 (1705, 1710)).
Ordformer
(eld- GR 3: 87 (1526) osv. elds- O. Petri Men. skap. 52 (c. 1540), Fernander Theatr. trag. ebrios. 502 (1695). elde- Columbus Ordesk. 16 (1678), Oedman Bahusl. 106 (1746). -brander (sg.) Fernander Theatr. trag. ebrios. 502 (1695))
Etymologi
[fsv. eld(e)brander, eldsvåda, bränsle, sv. dial. (Skåne) illebrann, bränsle, motsv. ä. d. eldebrand, eldsvåda, bränsle, d. ildebrand, eldsvåda, isl. eldbrandr o. eldibrandr, eldbrand (i bet. 1), bränsle; av ELD o. BRAND].
1) brinnande l. glödande stycke av trä l. annat brännbart ämne, glöd; jfr ELD 4. Vthaff hans munn fara bloss och eeldbrandar. Job. 41: 10 (Bib. 1541; Bib. 1917: eldgnistor). Arb. bok 25 (1887). — särsk. mer l. mindre bildl. Svenska Rådsherrarnes försök att kasta till Sigismunds och papismens fördel krigets eldbränder in från Danmark i Sverige. Biogr. lex. 12: 17 (1845). särsk.
a) (†) i uttr. helvetes eldbrand, person som kommer att l. förtjänar att brinna i helvetet; jfr DJÄVULS-BRAND, HELVETES-BRAND. O. Petri Men. skap. 52 (c. 1540). Laga nu så, emedan tu wäl kan, att tu icke .. warder en Helwetis Eldsbrander. Fernander Theatr. trag. ebrios. 502 (1695). Björnståhl Resa 2: 29 (1773).
b) om ngt som väcker förargelse l. åstadkommer split l. oro l. olycka. En författare .. kan kasta i otid ut en eldbrand bland en mängd eldfängda ämnen. Törneros Bref 1: 403 (1838). Nu framträdde Aftonbladet med riktiga politiska eldbränder. SvT 1852, nr 185, s. 1. Carlson Hist. 2: 574 (1856).
2) (numera blott bygdemålsfärgat i sydligaste Sv.) till ELD 5, koll.: bränsle, vedbrand. GR 3: 87 (1526). Et luftstrek, som kräfver långt större mängd eldbrand än de fläste andre Europas länder. A. J. Retzius i VetAH 1798, s. 43. Cavallin (1875).
3) (†) till ELD 2: eldsvåda, brand. Then eeldbrand som eders clöster är vtöffwer gångin. GR 6: 331 (1529). Oedman Bahusl. 106 (1746).
Spoiler title
Spoiler content