SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ENDEMISK ände4misk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. endemisch, eng. endemic, fr. endémique, efter gr. ἐνδήμιος, inhemsk, av ἐν, i, o. δῆμος, folk; jfr DEMAGOG, EPIDEMISK]
som ständigt förekommer l. är gängse i ett visst land l. en viss trakt, inhemsk.
a) med. i fråga om sjukdom. VetAH 1755, s. 279. Sjukdomens i viss mån endemiska uppträdande. 2 NF 25: 1387 (1917).
b) naturv. om djur- l. växtart. Några Växter (voro) endemiska andra sporadiska. Wikström ÅrsbVetA 1835, s. 112. 2 NF 27: 142 (1917).
Spoiler title
Spoiler content