SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
ENGROSSERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr (ä.) eng. engross i motsv. bet., ävensom mlat. ingrossator, person som gm stora inköp höjer priset på en vara, av lat. in, i, o. grossus, stor, grov, tjock (jfr ENGROS-)]
(†) i avsikt att stegra priset uppköpa (så mycket som möjligt av) det förefintliga förrådet av (ngn vara). Engrossera sig Wahrurna til. Risingh Kiöph. 10 (1669).
Spoiler title
Spoiler content