SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ENORSTÄDES, adv.
Etymologi
[jfr fsv. ennorstaþar, till ennor (enhvar), någon, motsv. isl. einn hverr; jfr dock äv. ENSTÄDES o. någorstädes (se NÅGONSTÄDES), av vilka ordet skulle kunna vara kontaminerat; med avseende på senare leden jfr ALLESTÄDES]
(†) någonstädes; jfr ENSTÄDES. (Den rättfärdige ligger ofta under för sina motståndare) såsom then Rättferdighe (dvs. profeten Mika) sigh enorstädhes klaghar. Wallius Två likpr. 63 (1628).
Spoiler title
Spoiler content