SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ETOFF l. ETOFT, n.; best. -et; pl. (i bet. I; om olika slags tyg) -er.
Ordformer
(etoff(e) Dalin Arg. 1: 282 (1733, 1754), (Agardh o.) Ljungberg 4: 246 (1863: Etoffsfabrikerne), TT 1884, s. 98 (i fråga om förh. 1674: étoff-fabrik). estoff(e) Frese VerldslD 41 (1716, 1726), Tuneld Geogr. 268 (1762: Estoffs-Väfverier), Sundelius NorrköpMinne 128 (cit. fr. 1794: Estoff-Fabriqve). etoft Runemarck VägvSthm 67 (1790: Etoffts Fabriqueur), Dalin (1850). estoft Linné Vg. 122 (1747: Estoftsväfveriet), DA 1824, nr 247, s. 3 (: Estofts-Fabrikören))
I. [av fr. étoffe, ä. fr. estoffe, tyg, ämne (se STOFF, ämne). I fråga om det slutande -t jfr biformen stoft till STOFF, ämne, samt STOFT, damm] (†) vävnad, tyg; särsk. om ett slags glatt, ovalkat ylletyg. Då jag skrek på precieuse Etoffer, skickade han mig enfaldiga tyger efter gamla Stylen. Dalin Arg. 1: 282 (1733, 1754). Dalin (1850).
II. [efter I ombildad form av STOFT, damm] (†) damm, stoft. Det Estoffe där Matken hvilar i. Frese VerldslD 41 (1716, 1726).
Ssgr (till I): A: ETOFF- l. ETOFT-FABRIK. (etoffs- (Agardh o.) Ljungberg) SP 1780, s. 1051. De s. k. Etoffsfabrikerne. .. (Där tillvärkades) flaggduk, flanell och mattväfnad. (Agardh o.) Ljungberg 4: 246 (1863).
-FABRIKÖR. (etoffs- Lundin o. Strindberg GSthm 433 (1881; om förh. c. 1760). estofts- DA 1824, nr 247, s. 3). SthmStCal. 1770, s. 95.
-VÄVARE. (estoffts-) Runemarck VägvSthm 57 (1790).
B: ETOFFS- l. ETOFTS-FABRIK, -FABRIKÖR, se A.
-KJORTEL. 1. brun Etofts kiortel. BoupptVäxiö 1794.
-VÄVARE, -VÄVERI, se A.
Spoiler title
Spoiler content