SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
ETOURDERI, n.
Ordformer
(eturderi Leopold)
Etymologi
[av fr. étourderie, vbalsbst. till étourdir (se ETOURDI)]
(†) obetänksamhet, dumdristighet. Gustaf III 3: 300 (1788). Leopold i SAH 1: 251 (1801; jämte eturdi i lista på främ. ord vilka ansetts fullständigt införlivade i sv.). Polyfem V. 32: 4 (1812). FörklFrämOrd (1885).
Spoiler title
Spoiler content