SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EXPOSTULERA, v. -ade.
Etymologi
[av lat. expostulare, av ex, ut- (se EX-), o. postulare, fordra, begära, besläktat med FORSKA]
(†) framställa klagomål, klaga; vanl. i uttr. expostulera med, äv. mot ngn, göra ngn (häftiga) förebråelser, ställa (ngn) till ansvar. HSH 3: 89 (1566). När Keysaren .. förnam (Gregorius VII:s val till påve), expostulerade han och förehölt them thetta, igenom sine Senningebudh. Schroderus Sleid. 153 (1610). Then som ingen Syndare är, .. han må medh Gudhi expostulere, hwarföre han honom medh ett så skarpt Rijs (som pesten) rijser. Berchelt PestOrs. E 6 a (1589). Widekindi KrigsH 472 (1671).
Spoiler title
Spoiler content