SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1921  
FAKT, sbst.2, r. l. m. (m. Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[ordet synes utgöra en ombildning av FACK, sbst.1; genusändringen kan i så fall bero på inflytande från STÄLLNING, HYLLA o. d.]
(†) (i butik l. handelsbod använd) väggfast ställning l. stomme (av trä) vari lådor äro inpassade; äv. med inbegrepp av nämnda lådor. Dalin (1850; med hänv. till lådfakt). — jfr LÅD-FAKT.
Spoiler title
Spoiler content